LIMAT Svit - Ochrana pred požiarmi


Go to content

Technik PO

OPP

Preventívne protipožiarne prehliadky.
Určovanie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom.
Vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi.
Vykonávanie odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadkok.
Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie OPP v súlade so skutočným stavom.
Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb.
Organizovanie cvičných požiarnych poplachov.

Komplexné zabezpečenie ochrany pred požiarmi v bytových domoch.

Úvod | OPP | BOZP | Referencie | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu