Technik PO - LIMAT

LIMAT
Skúsený partner
LIMAT
Prejsť na obsah
Technik požiarmej ochrany

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
  • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
Adresa
Mierová 978/58
059 21 Svit
Telefón
+421 905 446 054
LIMAT
Návrat na obsah